Abstract

A vállalatoknál a hetvenes években jelentek meg az első számítógépek. Az a jelenség, amit digitális átalakulásnak nevezünk, vagyis a számítógépek, illetve általában a digitális eszközök egyre kiterjedtebb és intenzívebb használata, már mintegy fél évszázados múltra tekinthet vissza. A haladás gyors, bár a sebessége nem azonos minden iparágban és azokon belül, vagyis a gazdasági szervezeteknél, vállalatoknál és vállalkozásoknál. A digitális transzformáció sokféle új lehetőséget hoz az élenjáróknak, a lemaradóknak pedig veszélyekkel és kockázatokkal kell szembenézniük. Ez a tanulmány a vállalati digitális átalakulás átfogó trendjének leírásával, és azon belül a digitális vállalatok, illetve a technológiai fejlődés hatására átalakuló ellátási láncok fő jellemzőivel foglalkozik. Megállapításaink többsége minden ágazatra illetve vállalatra érvényes. A téma dimenziói nagyon tágak, ezért olyan jelenségek kiemelésére törekedtünk, amelyek az ellátási láncok szervezése és menedzselése szempontjából különösen fontosak és érdekesek lehetnek.