Publications of Dénes, I.Z.

Gyáni G. A kollektív emlékezet két formája: hagyomány és történelmi tudat. In: Dénes IZ, editor. Liberalizmus és nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival. Budapest: Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely; 2008. p. 412-26. ((Eszmetörténeti Könyvtár; no 8).
Trencsényi B. Jön a tatár! : A nemzeti antiliberalizmusok kihívása Kelet-Közép-Európában. In: Dénes IZ, editor. Liberalizmus és nemzettudat : dialógus Szabó Miklós gondolataival. Vol 8. Budapest: Argumentum; 2008. p. 241-73. (Eszmetörténeti könyvtár; vol 8).
Geréby G. A "párthus nyíllövés" : Erik Peterson Carl Schmitt politikai teológiájáról. In: Dénes IZ, editor. A szabadság értelme – az értelem szabadsága : Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum; 2004. p. 201-20.
Kis J. Lukács György dilemmája. In: Dénes IZ, editor. A szabadság értelme – az értelem szabadsága : Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum; 2004. p. 147-200.
Trencsényi B. A történelem rémülete : eszmetörténeti vázlat a két világháború közötti kelet-európai nemzetkarakterológiai vitákról. In: Dénes IZ, editor. A szabadság értelme – az értelem szabadsága : filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum Kiadó; 2004. p. 299-324.
Kovács A. A "Zsidókérdés" : (Néhány gondolat negyvenöt év múltán). In: Dénes IZ, editor. A hatalom humanizálása : Tanulmányok Bibó István életművéről. Pécs: Tanulmány Kiadó; 1993.

A "Zsidókérdés" : (Néhány gondolat negyvenöt év múltán)

István Bibó's essay on the "Jewish Question" : Some comments after 45 years