Publications of Gyáni, G.

Gyáni G. A regulázó gondoskodás. In: Léderer P, editor. A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok... Koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon.; 1998. p. 11-29.
Gyáni G. Az egyesített főváros nagyvárossá fejlődése. In: Gyáni G, editor. Az egyesített főváros. Pest-Buda, Óbuda.; 1998. p. 7-31.
Gyáni G. Pest – Buda vajon "mily kifejlésre képes?". In: Tanulmányok Budapest Múltjából. XXVII.; 1998. p. 19-31.
Gyáni G. Pest-Budából nagyváros. In: Hajdú Á, editor. Pest-Buda egyesítésének 125. évfordulója, 1873-1998. Mte; 1998. p. 7-16.
Gyáni G. What evolution may Pest-Buda be capable of?. In: Birth of a Metropolis. Pest, Buda and Óbuda at the Time of the Unification. (Studies from Budapest's Past 27.).; 1998. p. 17-25.

Labour—Travail

Female outwork, according to the Tilly-Scott thesis, is an indication of the spread of the family wage economy. Unmarried women as wage-earners are primarily considered to be the agents of new family formation. In Hungary between 1900 and 1930, the agrarian population provided the main source of female employment both in agriculture and urban domestic service. Using standard census data, the changes in female labour force participation seem only in part to confirm the Tilly-Scott formulation. The operation of the labour market for domestic servants in Budapest, however, underlines the definitely gendered way of how women (married and unmarried alike) qualify themselves for paid labour.

Gyáni G. Patterns of women's work in Hungary 1900 – 1930. European Review Of History – Revue Europeenne D'Histoire. 1998;1:25-37.
Gyáni G. A cselédkép változatai a századelő diskurzusában. In: Nagy B, A. Sárdi M, editors. Szerep és alkotás: Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben. Csokonai; 1997. p. 227-34.
Gyáni G. Iparosodás és urbanizáció Magyarországon. In: Németh ZS, Sasfi CS, editors. Kőfallal, sárpalánkkal. Várostörténeti tanulmányok. Csokonai; 1997. p. 15-25.
Gyáni G. Magyarország népesedése a Horthy-korban. In: Nagy M, editor. Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. University Press; 1997. p. 385-97.
Gyáni G. Nyugtalan századvég. Az agrárszocializmus új megközelítése. In: Glatz F, editor. Agrármozgalmak Délkelet-Európában. Europa Institut; 1997. p. 85-95.
Gyáni G. A városi munkásság szerkezete Magyarországon 1910-1941 között. In: Valuch T, editor. Hatalom és társadalom a magyar történelemben. Osiris - 1956-os Intézet; 1995. p. 7-19.
Kovács MM. Aesculapius militans. In: Gyáni G, editor. Magyarország társadalomtörténete : 1920-1944. Vol 2. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; 1995. p. 493-508. (Történeti szociológiai könyvtár; vol 2).
Gyáni G. Az ipari vállalkozás szerepe a dunántúli városfejlődésben. In: Fodor X, editor. Vállalkozó polgárok a Dunántúlon a dualizmus korában.; 1995. p. 7-19.
Gyáni G. Ethnicity and acculturation in Budapest at the turn of the century. In: Zimmermann S, editor. Urban Space and Identity in the European City 1890-1930s. Ceu; 1995. p. 107-15.
Gyáni G. Hódmezővásárhely társadalma 1920-1941 között. In: Á. Varga L, editor. Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Csokonai; 1995. p. 213-27.
Gyáni G. Bürgerliches Heim und Interieur in Budapest. In: Hanák P, editor. Bürgerliche Wohnkultur des Fin de siécle in Ungarn. Böhlau; 1994. p. 45-89.
Gyáni G. Uses and misuses of public space in Budapest: 1873-1914. In: Bender T, Schorske X, editors. Budapest and New York. Studies in Metropolitan Transformation: 1870-1930. Russell Sage Foundation; 1994. p. 85-108.
Gyáni G. Hódmezővásárhely társadalma. In: Hódmezővásárhely története II. A polgári forradalomtól az őszirózsás forradalomig 1848-1918.; 1993. p. 221-77.
Gyáni G. Az ipari kapitalizmus szerepe a dunántúli városfejlődésben. In: Internationales Kulturhistorisches Symposion, Mogersdorf, 1992.; 1993. p. 43-55.
Gyáni G. Concept of assimilation in recent Hungarian social history. In: History and Politics. IIIrd Bratislava Symposium.; 1993. p. 86-93.
Gyáni G. Die Rolle des Industriekapitalismus in der Entwicklung der Städte in Transdanubien. In: Internationales Kulturhistorisches Symposion, Mogersdorf, 1992.; 1993. p. 55-68.