Publications of Poór, J.

Atlantic studies on society in change. Vol no. 86. Gerő A, Poór J, editors. Boulder: East European Monographs; 1997.
Sághy M. 854, 1054, 1077, 1356. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord Könyvkiadó; 1995.
Nagy B. 800 – A nyugat első császára. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 56-62.

800 – A nyugat első császára

800 – The first emperor of the West

Nagy B. 962 – A Német-Római Császárság születése. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 63-70.

962 – A Német-Római Császárság születése

962 – The birth of the Holy Roman Empire

Nagy B. 1176 – A legnanói csata. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 96-103.

1176 – A legnanói csata

1176 – The battle of Legnano

Nagy B. 1278 – Három király csatája. In: Poór J, editor. Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből. Budapest: Lord; 1995. p. 120-7.

1278 – Három király csatája

1278 – The battle of three kings

Klaniczay G. Gerard van Swieten és a babonák elleni harc kezdetei a Habsburg monarchiában. In: Klaniczay G, Poór J, Ring É, editors. A felvilágosodás jegyében : Tanulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem; 1985. p. 33-69.