Publications of Győri, R.

Gyáni G. Városinak lenni vidéken. In: Győri R, Hajdú Z, editors. Kárpát-medence. Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. MTA RKK - Dialóg Campus Kiadó; 2006. p. 66-76.
Rácz L. Környezeti változások a kora újkori Magyarországon. In: Győri R, Hajdú Z, editors. Kárpát-medence : települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja Budapest; 2006. p. 381-9.