Publications of Feitl, I.

Pető A, Barna I, Feitl I, Ignácz K. Politikai igazságszolgáltatás Európában: kutatási helyzet. In: Régi és új világ határán - 1945 történetei . Budapest: Napviág; 2018. p. 180-90.
Pető A. A „nyilas nők” vizuális emlékezete. In: Sipos B, Feitl I, Varga Z, editors. Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest: Eötvös Kiadó; 2013. p. 498-505.
Pető A. A nők politikai képviselete a fordulat évében. In: Feitl I, editor. Fordulat a világban és Magyarországon, 1947-1949. Budapest: Napvilág; 2000. p. 318-34.