Publications of Jermendy, G.

Genetic and environmental determinants of longitudinal stability of arterial stiffness and wave reflection. A twin study

Background: We aimed at evaluating the impact of genetic and environmental factors on longitudinal changes in aortic pulse wave velocity (aPWV) and aortic augmentation index (aAIx). Method: Three hundred and sixty-eight Italian and Hungarian adult twins (214 monozygotic, 154 dizygotic) underwent repeated evaluations of aPWV and aAIx (TensioMed Arteriograph). Within-individual/cross-wave, cross-twin/within-wave and cross-twin/cross-wave correlations were calculated; bivariate Cholesky models were fitted to calculate additive genetic (A), shared environmental (C) and unique environmental (E) components. Results: For both aPWV and aAIx, cross-twin correlations in monozygotic pairs (r between 0.35 and 0.56) were all significant and always higher than in dizygotic pairs, both at wave 1 and at wave 2. Heritability and unshared environmental proportion of variance at each wave were substantially time-invariant for aPWV (heritability 0.51, 95% CI 0.36–0.63 at wave 1; 0.49, 95% CI 0.34–0.62 at wave 2), whereas for aAIx, we observed a diminished genetic effect (heritability 0.57, 95% CI 0.45–0.67 at wave 1; 0.37, 95% CI 0.21–0.51 at wave 2). Overlapping genetic factors explained a high proportion (0.88, 95% CI 0.61–1.00) of longitudinal covariance for aPWV, and had a relatively lower impact on aAIx (0.55, 95% CI 0.35–0.70). Genetic correlations of aPWV (r = 0.64, 95% CI 0.42–0.85) and aAIx (r = 0.70, 95% CI 0.52–0.87) between waves were lower than 1, suggesting a potential contribution of novel genetic variance on arterial stiffening. Conclusion: Changes in aPWV and aAIx over time are largely genetically determined. Our results might stimulate further studies on genetic and epigenetic factors influencing the process of vascular ageing.

Genetically determined pattern of left ventricular function in normal and hypertensive hearts

We sought to assess the inheritance of left ventricular (LV) function using speckle‐tracking echocardiography and the impact of hypertension on modifying the genetically determined pattern of contraction in a population of twins. We recruited 92 Caucasian twin pairs, including 74 hypertensive (HTN) siblings. Beyond standard echocardiographic protocol, a speckle‐tracking analysis was performed, including global longitudinal strain (GLS). Systolic function, as assessed by ejection fraction, showed moderate heritability (61%); however, GLS showed higher and dominant heritability (75%). Heterogeneity models revealed that there were no differences between the HTN and non‐HTN subjects regarding the heritability of GLS. However, the heritability estimates of diastolic function parameters, including early diastolic strain rate, were low. LV systolic biomechanics is highly heritable. GLS shows dominant heritability, despite the presence of early‐stage hypertensive heart disease. Early diastolic parameters are rather determined by environmental factors. These findings suggest the presence of a genetic framework that conserves systolic function despite the expression of diastolic dysfunction and may underlie the phenotypic progression towards heart failure with preserved ejection fraction.

Van-e összefüggés az epikardiális zsírszövet és a koszorúér-betegség között?

A zsírszöveti kompartmenteknek szerepe lehet az ateroszklerózis kialakulásában. Korábbi adatok az abdominalis zsírszövet és a fokozott kardiovaszkuláris kockázat közötti összefüggést már igazolták, napjainkban vizsgálat tárgyát képezi az epikardiális zsírszövet (EAT) szerepe is. Egyre több adat utal arra, hogy az EAT megnövekedett mennyisége a koronáriabetegség (CAD) kockázatát növeli. Jelenlegi vizsgálatunk során arra kerestünk választ, hogy igazolható-e összefüggés az EAT térfogata és a CAD jelenléte között felnőtt, korábban kardiális eseményt nem szenvedett egyének körében. A vizsgálatot a BUDAPEST-GLOBAL-tanulmány keretei között végeztük. Összesen 195 beteg (életkor: 56,1±9,4 év; nők 64,1%) adatait elemeztük. Minden résztvevőről kontrasztanyag nélküli CT-felvétel készült a mellkasi és felhasi régióban az EAT és az abdominalis zsírszövet mennyiségének méréséhez. A CAD jelenlétét vagy hiányát koronária-CT-angiográfi a lelete alapján állapítottuk meg és a betegeket koronáriabetegségben nem szenvedők (CAD-negatív; n=89) és koronáriabetegségben szenvedők (CAD-pozitív; n=106) csoportba soroltuk. A CAD-pozitív csoport életkora, haskörfogata, EAT- és abdominalis zsírszövetértéke számottevően nagyobb volt, mint a CAD-negatív csoporté. A CAD-pozitív csoportban értékelhetően kisebb arányban voltak a nők, az előzményi adatok között gyakrabban szerepelt hipertónia, dyslipidaemia és diabétesz. A CAD-pozitív csoport szérum trigliceridértéke értékelhetően nagyobb volt, mint a CAD-negatív csoporté, a többi lipid- és vércukorértéket tekintve a két csoport között számottevő különbség nem mutatkozott. Az életkor (esélyhányados: 1,1; p<0,001), a hipertónia (esélyhányados 3,3; p<0,05), a női nem (esélyhányados 0,1; p<0,001) és az EAT 10 cm3-nyi értéke (esélyhányados 1,3; p=0,001) a CAD független prediktorainak bizonyult. Az EAT mennyiségének 10 cm3-rel való növekedése a CAD kockázatát 30%-kal megnövelte. A női nem protektív tényezőnek adódott, következésképpen a férfi nem pozitív prediktív tényezőnek minősült. Az EAT mennyisége összefüggésben áll a CAD jelenlétével, ezért érdemes megfontolni értékének szerepeltetését a kardiovaszkuláris kockázatbecslő rendszerekben, a pontosság növelése érdekében. Is there any association between epicardial adipose tissue compartment and coronary artery disease? Various fat compartments might have an important role in the pathophysiology of atherosclerosis. Previous studies demonstrated an association between abdominal adipose tissue compartments and increased cardiovascular risk however the role of epicardial adipose tissue (EAT) is still unclear. It has been suggested that increased EAT quantity increases the risk of coronary artery disease (CAD). Our aim was to assess the relationship between the volume of EAT and the presence of CAD in subjects with negative cardiovascular medical history. We included 195 subjects (age: 56.1±9.4 years, female 64.1%) from the BUDAPEST-GLOBAL study. All subjects underwent coronary CT angiography (CTA) and were classifi ed into groups with and without CAD (CAD-positive: n=106 and CAD-negative: n=89, respectively), based on the presence or absence of any plaque in coronary CTA. We measured the EAT volume on a native cardiac scan and the abdominal adipose tissue areas on a single CT-slice acquired at the L3/L4 level. Subjects from the CAD-positive group were older, had a larger waist circumference, EAT volume and abdominal adipose tissue areas than subjects from the CAD-negative group. There were fewer females in the CAD-positive group, and in this group the presence of hypertension, dyslipidemia and diabetes were more frequent. Considering the lipid and glucose levels, we observed a signifi cant difference only in the serum triglyceride levels. Age (OR: 1.1 p<0.001), hypertension (OR: 3.3 p<0.05), female sex (OR: 0.1 p<0.001) and the volume of EAT in 10 cm3 clusters (OR: 1.3 p=0.001) were independent predictors for CAD. A 10 cm3 increment in the volume of EAT increases the risk of CAD with 30%. Female sex was a protective factor therefore male sex is a positive predictive factor. Since EAT shows a signifi cant association with the presence of CAD, it is reasonable to consider the quantity of EAT in risk assessments to improve the accuracy of CAD risk prediction.

Heritability of the femoral intima media thickness

Background The measurement of femoral intima-media thickness (IMT) is underutilized in the clinical practice, although it is a surrogate marker of cardiovascular disease. Materials and methods 388 Hungarian and Italian twins (121 monozygotic, 73 dizygotic pairs) underwent bilateral B-mode sonography of femoral arteries. IMT was measured by semiautomated software, where available, or by calipers. Results Within-pair correlation in monozygotic twins was higher than in dizygotics for each parameter. Age-, sex- and country-adjusted genetic effect accounted for 43.9% (95% confidence interval, CI 21.3%–65.2%) and 47.2% (95% CI, 31.4%–62.6%) of the variance of common and superficial femoral artery IMT, respectively, and unshared environmental effect for 56.1% (95% CI 34.6%–78.5%) and 52.8% (95% CI, 37.2%–68.5%). These results did not change significantly after correcting for body mass index or central systolic blood pressure. Conclusions Genetic factors have a moderate role in the determination of common and superficial femoral IMT; however, the influence of environmental (lifestyle) factors remains still relevant. Environmental factors may have a role in influencing the genetic predisposition for femoral vascular hypertrophy.

Rationale, design and methodological aspects of the BUDAPEST-GLOBAL study (Burden of Atherosclerotic Plaques Study in Twins - Genetic Loci and the Burden of Atherosclerotic Lesions)

The heritability of coronary atherosclerotic plaque burden, coronary geometry, and phenotypes associated with increased cardiometabolic risk are largely unknown. The primary aim of the Burden of Atherosclerotic Plaques Study in Twins—Genetic Loci and the Burden of Atherosclerotic Lesions (BUDAPEST‐GLOBAL) study is to evaluate the influence of genetic and environmental factors on the burden of coronary artery disease. By design this is a prospective, single‐center, classical twin study. In total, 202 twins (61 monozygotic pairs, 40 dizygotic same‐sex pairs) were enrolled from the Hungarian Twin Registry database. All twins underwent non–contrast‐enhanced computed tomography (CT) for the detection and quantification of coronary artery calcium and for the measurement of epicardial fat volumes. In addition, a single non–contrast‐enhanced image slice was acquired at the level of L3‐L4 to assess abdominal fat distribution. Coronary CT angiography was used for the detection and quantification of plaque, stenosis, and overall coronary artery disease burden. For the primary analysis, we will assess the presence and volume of atherosclerotic plaques. Furthermore, the 3‐dimensional coronary geometry will be assessed based on the coronary CT angiography datasets. Additional phenotypic analyses will include per‐patient epicardial and abdominal fat quantity measurements. Measurements obtained from monozygotic and dizygotic twin pairs will be compared to evaluate the genetic or environmental effects of the given phenotype. The BUDAPEST‐GLOBAL study provides a unique framework to shed some light on the genetic and environmental influences of cardiometabolic disorders.

Association of body mass index with arterial stiffness and blood pressure components: a twin study

Rationale Obesity, blood pressure and arterial stiffness are heritable traits interconnected to each other but their possible common genetic and environmental etiologies are unknown. Methods We studied 228 monozygotic and 150 dizygotic twin pairs aged 18–82 years from Italy, Hungary and the United States, of which 45 monozygotic and 38 dizygotic pairs were discordant for body mass index (BMI; intrapair difference (Δ) in BMI ≥ 3 kg/m2). Blood pressure components and arterial stiffness were measured by TensioMed Arteriograph. Results Hypertension was more prevalent among obese than non-obese individuals (55% vs. 29%, p < 0.001). Age-, sex- and country-adjusted heritability estimates were high for hemodynamic measures (45%–58%) and BMI (78%). According to bivariate Cholesky decomposition, phenotypic correlations between BMI and blood pressure components (r = −0.15 to 0.24, p < 0.05) were largely explained by additive genetic factors (65%–77%) with the remaining explained by the unique environment. When controlling for genetic factors within all monozygotic pairs, ΔBMI was significantly correlated with Δbrachial systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), Δmean arterial pressure, and Δaortic SBP (r = 0.15–0.17, p < 0.05). For the same measures, heavier co-twins of BMI-discordant monozygotic pairs had significantly higher values than their leaner counterparts (p < 0.05). Conclusion Blood pressure components are moderately correlated with BMI, largely because of shared genetic factors. However, for the association of BMI with brachial SBP and DBP, aortic SBP and mean arterial pressure, acquired, modifiable factors were also found to be important.

Genetic and environmental factors on the relation of lung function and arterial stiffness

Background An association between reduced lung function and increased cardiovascular risk has been reported, but the underlying mechanisms are unknown. The aim of this study was to assess the heritability of lung function and to estimate its genetic association with arterial stiffness. Methods 150 monozygotic and 42 dizygotic healthy Hungarian and American Caucasian twin pairs (age 43 ± 17 years) underwent spirometry (forced vital capacity/FVC/, forced expiratory volume in 1 s/FEV1/; MIR Minispir, USA); and their brachial and central augmentation indices (AIx), and aortic pulse wave velocity (PWV) were measured by oscillometric Arteriograph (TensioMed Ltd, Budapest, Hungary). Phenotypic correlations and bivariate Cholesky decomposition models were applied. Results Age-, sex-, country- and smoking-adjusted heritability of FEV1, percent predicted FEV1, FVC and percent predicted FVC were 73% (95% confidence interval /CI/: 45–85%), 28% (95% CI: 0–67%), 68% (95% CI: 20–81%) and 45% (95% CI: 0–66%), respectively. Measured and percent predicted FVC and FEV1 values showed no significant phenotypic correlations with AIx or aortic PWV, except for phenotypic twin correlations between measured FEV1, FVC with brachial or aortic augmentation indices which ranged between −0.12 and −0.17. No genetic covariance between lung function and arterial stiffness was found. Conclusions Lung function is heritable and the measured FVC and FEV are phenotypically, but not genetically, associated with augmentation index, a measure of wave reflection. This relationship may in turn reveal further associations leading to a better mechanistic understanding of vascular changes in various airway diseases.

Genetic influence on the relation between exhaled nitric oxide and pulse wave reflection

Nitric oxide has an important role in the development of the structure and function of the airways and vessel walls. Fractional exhaled nitric oxide (FENO) is inversely related to the markers and risk factors of atherosclerosis. We aimed to estimate the relative contribution of genes and shared and non-shared environmental influences to variations and covariation of FENO levels and the marker of elasticity function of arteries. Adult Caucasian twin pairs (n = 117) were recruited in Hungary, Italy and in the United States (83 monozygotic and 34 dizygotic pairs; age: 48 ± 16 SD years). FENO was measured by an electrochemical sensor-based device. Pulse wave reflection (aortic augmentation index, Aixao) was determined by an oscillometric method (Arteriograph). A bivariate Cholesky decomposition model was applied to investigate whether the heritabilities of FENO and Aixao were linked. Genetic effects accounted for 58% (95% confidence interval (CI): 42%, 71%) of the variation in FENO with the remaining 42% (95%CI: 29%, 58%) due to non-shared environmental influences. A modest negative correlation was observed between FENO and Aixao (r = -0.17; 95%CI:-0.32,-0.02). FENO showed a significant negative genetic correlation with Aixao (rg = -0.25; 95%CI:-0.46,-0.02). Thus in humans, variations in FENO are explained both by genetic and non-shared environmental effects. Covariance between FENO and Aixao is explained entirely by shared genetic factors. This is consistent with an overlap among the sets of genes involved in the expression of these phenotypes and provides a basis for further genetic studies on cardiovascular and respiratory diseases.

Heritability of central blood pressure and arterial stiffness: a twin study

OBJECTIVE: Central blood pressure and aortic stiffness have been consistently reported as strong cardiovascular risk factors. Twin studies by comparing identical with nonidentical twins produce information on the relative contribution of genes and environment. METHODS: One hundred and fifty-four monozygotic (MZ) and 42 dizygotic (DZ) twin pairs (age 43 ± 17 years) from Hungary and the United States underwent brachial and central augmentation index (AIx), brachial and central pressure, and aortic pulse wave velocity (PWV) measurements with the invasively validated Arteriograph device. Bivariate Cholesky decomposition models were applied. RESULTS: Age-adjusted, sex-adjusted and country-adjusted heritability was 60.0% for central SBP [95% confidence interval (CI), 44.8-69.6%], 50.1% for aortic PWV (95%CI, 26.0-66.8%), 48.7% for aortic AIx (95%CI, 1.7-74.0%), 46.8% for brachial AIx (95%CI, 1.1-73.8%), 46.7% for central pulse pressure (PP) (95%CI, 12.4-61.4%), and 30.0% for brachial PP (95%CI, 0.0-53.4%). Central SBP and PP had strong bivariate correlations with brachial (r = 0.461 and 0.425) and central AIx (r = 0.457 and 0.419), as well as with aortic PWV (r = 0.341 and 0.292, all P < 0.001). Brachial PP had a weak correlation with brachial AIx (r = -0.118, P < 0.05), central AIx (r = -0.122, P < 0.05), and none with aortic PWV (r = 0.08, P = n.s.). Genetic factors explained a moderate phenotypic correlation between central PP, SBP, brachial SBP and aortic PWV. CONCLUSIONS: Central systolic and PPs, brachial PP, AIx, aortic PWV are moderately heritable. A moderate genetic covariance among aortic PWV and central PP, central SBP and brachial SBP was found.

Heritability of non-alcoholic fatty liver disease and association with abnormal vascular parameters: A twin study

Background Non‐alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has been linked to increased cardiovascular morbidity. However, genetic factors have an unclear role in this condition. Aims To analyse heritability of NAFLD and its association with abnormal vascular parameters in a large twin cohort. Methods Anthropometric and lipid metabolic parameters were obtained from 208 adult Hungarian twins (63 monozygotic and 41 dizygotic pairs; 58 men and 150 women; age 43.7 ± 16.7 years). B‐mode ultrasonography was performed to detect steatosis and categorize severity. Brachial and aortic augmentation indices and aortic pulse wave velocity were assessed using oscillometry (TensioMed Arteriograph). Carotid intima media thickness (IMT) was measured using ultrasonography on the proximal common, distal common and internal carotid arteries. Results NAFLD was identified in 47 subjects (22.6%), of which 44 (93.6%) had mild and 3 (6.4%) had moderate steatosis. These subjects were older (age: 50.9 ± 14.3 vs. 41.5 ± 16.7 years, P < 0.001) and had a higher body mass index (BMI; 30.1 ± 5.2 vs. 24.6 ± 4.1 km/m2, P < 0.001) than non‐NAFLD twins. Based on 91 same‐sex twin pairs, heritability analysis indicated no discernible role for genetic components in the presence of NAFLD (95% confidence interval, 0.0–36.0%), while shared and unshared environmental effects accounted for 74.2% and 25.8% of variations adjusted for age and BMI. Augmentation indices and carotid IMT in twins with NAFLD were increased at most examined locations (P < 0.05–P < 0.001). Conclusion These findings do not support heritability of NAFLD, although it coexists with vascular parameters linked to increased cardiovascular risk, underscoring the importance and value of prevention in this very common disorder.