Publications of Medda, E.

Heritability of the dimensions, compliance and distensibility of the human internal jugular vein wall

Aims The elasticity of the internal jugular vein (IJV) is a major determinant of cerebral venous drainage and right atrium venous return. However, the level of genetic determination of IJV dimensions, compliance and distensibility has not been studied yet. Methods 170 adult Caucasian twins (43 monozygotic [MZ] and 42 dizygotic [DZ] pairs) were involved from the Italian twin registry. Anteroposterior and mediolateral diameters of the IJV were measured bilaterally by ultrasonography. Measurements were made both in the sitting and supine positions, with or without Valsalva maneuver. Univariate quantitative genetic modeling was performed. Results Genetic factors are responsible for 30–70% of the measured properties of IJV at higher venous pressure even after adjustment for age and gender. The highest level of inheritance was found in the supine position regarding compliance (62%) and venous diameter during Valsalva (69%). Environmental and measurement-related factors instead are more important in the sitting position, when the venous pressure is low and the venous lumen is almost collapsed. The range of capacity changes between the lowest and highest intraluminal venous pressure (full distension range) are mainly determined by genetic factors (58%). Conclusions Our study has shown substantial heritability of IJV biomechanics at higher venous pressures even after adjustment for age and gender. These findings yield an important insight to what degree the geometric and elastic properties of the vascular wall are formed by genetic and by environmental factors in humans.

Are the Variants of the Circle of Willis Determined by Genetic or Environmental Factors? Results of a Twin Study Running title: Circle of Willis Variants in Twins

Background: Anatomic variants of the circle of Willis (CW) are commonly observed in healthy subjects. Genetic and environmental factors influencing these variants remain unclear. Our aim was to assess the genetic and environmental background affecting variant CW phenotypes. Methods: A total of 122 adult healthy twins from the Hungarian Twin Registry (39 monozygotic (MZ) and 22 dizygotic (DZ) pairs, average age 49.7 ± 13.4 years) underwent Time-of-Flight magnetic resonance angiography and transcranial Doppler sonography. We investigated the anterior and posterior CW according to morphological categories. Prevalence and concordance rates of CW variants were calculated. MZ twins discordant for CW variants were analyzed for cardiovascular risk factors and altered blood flow. Results: Complete CW (45.0%) and bilaterally absent posterior communicating artery (PCoA) (22.5%) were the most prevalent variants in the anterior and posterior CW, respectively. There was no significant difference regarding the prevalence of variants across zygosity except for bilaterally hypoplastic PCoA (p = .02). DZ concordance was higher compared to MZ twins regarding morphological categories of the CW. Cardiovascular risk factors were not significantly associated with variant CW in MZ twins discordant to CW morphology. Flow parameters did not differ significantly among MZ twins discordant to CW variants. Conclusion: CW variants may not be determined by substantial genetic effects and are not influenced by altered blood flow in healthy individuals. Further investigations are needed to identify potential environmental factors affecting these variants.

Genetic and environmental determinants of longitudinal stability of arterial stiffness and wave reflection. A twin study

Background: We aimed at evaluating the impact of genetic and environmental factors on longitudinal changes in aortic pulse wave velocity (aPWV) and aortic augmentation index (aAIx). Method: Three hundred and sixty-eight Italian and Hungarian adult twins (214 monozygotic, 154 dizygotic) underwent repeated evaluations of aPWV and aAIx (TensioMed Arteriograph). Within-individual/cross-wave, cross-twin/within-wave and cross-twin/cross-wave correlations were calculated; bivariate Cholesky models were fitted to calculate additive genetic (A), shared environmental (C) and unique environmental (E) components. Results: For both aPWV and aAIx, cross-twin correlations in monozygotic pairs (r between 0.35 and 0.56) were all significant and always higher than in dizygotic pairs, both at wave 1 and at wave 2. Heritability and unshared environmental proportion of variance at each wave were substantially time-invariant for aPWV (heritability 0.51, 95% CI 0.36–0.63 at wave 1; 0.49, 95% CI 0.34–0.62 at wave 2), whereas for aAIx, we observed a diminished genetic effect (heritability 0.57, 95% CI 0.45–0.67 at wave 1; 0.37, 95% CI 0.21–0.51 at wave 2). Overlapping genetic factors explained a high proportion (0.88, 95% CI 0.61–1.00) of longitudinal covariance for aPWV, and had a relatively lower impact on aAIx (0.55, 95% CI 0.35–0.70). Genetic correlations of aPWV (r = 0.64, 95% CI 0.42–0.85) and aAIx (r = 0.70, 95% CI 0.52–0.87) between waves were lower than 1, suggesting a potential contribution of novel genetic variance on arterial stiffening. Conclusion: Changes in aPWV and aAIx over time are largely genetically determined. Our results might stimulate further studies on genetic and epigenetic factors influencing the process of vascular ageing.

Investigation of circle of Willis variants and hemodynamic parameters in twins using transcranial color-coded Doppler sonography

Morphological and hemodynamic variations of the circle of Willis (CW) may have an important impact on cerebrovascular events. However, the environmental and genetic influence remains unclear. For this reason we studied the variations and hemodynamic parameters of the CW in twins using transcranial color-coded sonography (TCCS). Sixty-four twins, 19 monozygotic (MZ) and 13 dizygotic (DZ) pairs from the Italian Twin Registry (average age 45.0 ± 13.7 years) underwent TCCS and risk factor assessment. We examined CW morphology and recorded peak systolic velocity (PSV), end-diastolic velocity (EDV) and pulsatility index (PI). Raw heritability was determined for hemodynamic parameters, whereas concordance and discordance rates were calculated for CW morphological variants. A normal CW anatomy was observed in the majority of MZ and DZ twins (76.5% and 92.3%, respectively). The most frequent variant was a missing anterior cerebral artery (ACA). There was no significant difference in the prevalence of most CW variants depending on the zigosity. Concordance rates were low regarding the presence of variant CW anatomy both in MZ and DZ groups (0.14 and 0.00, respectively). Women had a significantly higher PI in vertebral arteries (VA) and in the right ACA (p = 0.01, p = 0.02 and p < 0.01, respectively). An inverse correlation was observed between hemodynamic parameters and age. Morphological variants of the CW do not seem to be heritable; they are most likely determined by environmental factors. In contrast, hemodynamic parameters of the CW are moderately heritable and this might have implications in the management and prevention of cerebrovascular diseases.

Van-e összefüggés az epikardiális zsírszövet és a koszorúér-betegség között?

A zsírszöveti kompartmenteknek szerepe lehet az ateroszklerózis kialakulásában. Korábbi adatok az abdominalis zsírszövet és a fokozott kardiovaszkuláris kockázat közötti összefüggést már igazolták, napjainkban vizsgálat tárgyát képezi az epikardiális zsírszövet (EAT) szerepe is. Egyre több adat utal arra, hogy az EAT megnövekedett mennyisége a koronáriabetegség (CAD) kockázatát növeli. Jelenlegi vizsgálatunk során arra kerestünk választ, hogy igazolható-e összefüggés az EAT térfogata és a CAD jelenléte között felnőtt, korábban kardiális eseményt nem szenvedett egyének körében. A vizsgálatot a BUDAPEST-GLOBAL-tanulmány keretei között végeztük. Összesen 195 beteg (életkor: 56,1±9,4 év; nők 64,1%) adatait elemeztük. Minden résztvevőről kontrasztanyag nélküli CT-felvétel készült a mellkasi és felhasi régióban az EAT és az abdominalis zsírszövet mennyiségének méréséhez. A CAD jelenlétét vagy hiányát koronária-CT-angiográfi a lelete alapján állapítottuk meg és a betegeket koronáriabetegségben nem szenvedők (CAD-negatív; n=89) és koronáriabetegségben szenvedők (CAD-pozitív; n=106) csoportba soroltuk. A CAD-pozitív csoport életkora, haskörfogata, EAT- és abdominalis zsírszövetértéke számottevően nagyobb volt, mint a CAD-negatív csoporté. A CAD-pozitív csoportban értékelhetően kisebb arányban voltak a nők, az előzményi adatok között gyakrabban szerepelt hipertónia, dyslipidaemia és diabétesz. A CAD-pozitív csoport szérum trigliceridértéke értékelhetően nagyobb volt, mint a CAD-negatív csoporté, a többi lipid- és vércukorértéket tekintve a két csoport között számottevő különbség nem mutatkozott. Az életkor (esélyhányados: 1,1; p<0,001), a hipertónia (esélyhányados 3,3; p<0,05), a női nem (esélyhányados 0,1; p<0,001) és az EAT 10 cm3-nyi értéke (esélyhányados 1,3; p=0,001) a CAD független prediktorainak bizonyult. Az EAT mennyiségének 10 cm3-rel való növekedése a CAD kockázatát 30%-kal megnövelte. A női nem protektív tényezőnek adódott, következésképpen a férfi nem pozitív prediktív tényezőnek minősült. Az EAT mennyisége összefüggésben áll a CAD jelenlétével, ezért érdemes megfontolni értékének szerepeltetését a kardiovaszkuláris kockázatbecslő rendszerekben, a pontosság növelése érdekében. Is there any association between epicardial adipose tissue compartment and coronary artery disease? Various fat compartments might have an important role in the pathophysiology of atherosclerosis. Previous studies demonstrated an association between abdominal adipose tissue compartments and increased cardiovascular risk however the role of epicardial adipose tissue (EAT) is still unclear. It has been suggested that increased EAT quantity increases the risk of coronary artery disease (CAD). Our aim was to assess the relationship between the volume of EAT and the presence of CAD in subjects with negative cardiovascular medical history. We included 195 subjects (age: 56.1±9.4 years, female 64.1%) from the BUDAPEST-GLOBAL study. All subjects underwent coronary CT angiography (CTA) and were classifi ed into groups with and without CAD (CAD-positive: n=106 and CAD-negative: n=89, respectively), based on the presence or absence of any plaque in coronary CTA. We measured the EAT volume on a native cardiac scan and the abdominal adipose tissue areas on a single CT-slice acquired at the L3/L4 level. Subjects from the CAD-positive group were older, had a larger waist circumference, EAT volume and abdominal adipose tissue areas than subjects from the CAD-negative group. There were fewer females in the CAD-positive group, and in this group the presence of hypertension, dyslipidemia and diabetes were more frequent. Considering the lipid and glucose levels, we observed a signifi cant difference only in the serum triglyceride levels. Age (OR: 1.1 p<0.001), hypertension (OR: 3.3 p<0.05), female sex (OR: 0.1 p<0.001) and the volume of EAT in 10 cm3 clusters (OR: 1.3 p=0.001) were independent predictors for CAD. A 10 cm3 increment in the volume of EAT increases the risk of CAD with 30%. Female sex was a protective factor therefore male sex is a positive predictive factor. Since EAT shows a signifi cant association with the presence of CAD, it is reasonable to consider the quantity of EAT in risk assessments to improve the accuracy of CAD risk prediction.

Heritability of the femoral intima media thickness

Background The measurement of femoral intima-media thickness (IMT) is underutilized in the clinical practice, although it is a surrogate marker of cardiovascular disease. Materials and methods 388 Hungarian and Italian twins (121 monozygotic, 73 dizygotic pairs) underwent bilateral B-mode sonography of femoral arteries. IMT was measured by semiautomated software, where available, or by calipers. Results Within-pair correlation in monozygotic twins was higher than in dizygotics for each parameter. Age-, sex- and country-adjusted genetic effect accounted for 43.9% (95% confidence interval, CI 21.3%–65.2%) and 47.2% (95% CI, 31.4%–62.6%) of the variance of common and superficial femoral artery IMT, respectively, and unshared environmental effect for 56.1% (95% CI 34.6%–78.5%) and 52.8% (95% CI, 37.2%–68.5%). These results did not change significantly after correcting for body mass index or central systolic blood pressure. Conclusions Genetic factors have a moderate role in the determination of common and superficial femoral IMT; however, the influence of environmental (lifestyle) factors remains still relevant. Environmental factors may have a role in influencing the genetic predisposition for femoral vascular hypertrophy.

Vertebral artery diameter and flow: nature or nurture

BACKGROUND AND PURPOSE In contrast with the carotid arteries, the vertebral arteries (VAs) show considerable variation in length, caliber, and vessel course. This study investigated whether the variation in diameter and flow characteristics of the VAs might be inherited. METHODS A total of 172 Italian twins from Padua, Perugia, and Terni (54 monozygotic, 32 dizygotic) recruited from the Italian Twin Registry underwent B‐mode and pulsed‐wave Doppler ultrasound assessment of their VAs. VA diameters, peak systolic velocity (PSV) and end diastolic velocity (EDV) were assessed at the level of a horizontal V2 segment. Univariate quantitative genetic modeling was performed. RESULTS Fourteen percent of the sample had VA hypoplasia. Within pair correlation in monozygotic twins was higher than in dizygotics (.552 vs. .229) for VA diameter. Age‐ and sex‐adjusted genetic effect, under the most parsimonious model, accounted for 54.7% (95% CI: 42.2‐69.1%) of the variance of VA diameter, and unshared environmental effect for 45.3% (95% CI: 30.9‐57.8%). No heritability was found for the PSV of VA, but shared (34.1%; 95% CI: 16.7‐53.7%) and unshared (65.9%; 95% CI: 45.9‐83.1%) environmental factors determined the variance. EDV of VA is moderately genetically influenced (42.4%; 95% CI: 16.1‐64.9%) and also determined by the unshared environment (57.6%; 95% CI: 34.7‐83.7%). CONCLUSIONS The diameter of the VAs is moderately genetically determined. Different factors influence the PSV and EDV of VAs, which may highlight the complex hemodynamic background of VA flow and help to understand the vertebral flow anomalies found by ultrasound.

Heritability of cerebral arterial velocity and resistance

Aims Cerebrovascular resistance is a pressure-dependent mechanism resulting from cerebral autoregulation, which is the normal buffering of changes in arterial blood pressure. Lifestyle habits are known to have an influence; however, its magnitude is still unclear. The aim of this study was to assess the contribution of additive genetic, shared and unshared environmental factors to changes in middle cerebral artery (MCA) mean flow velocities (MFVs) and pulsatility index. Methods One hundred and forty-three Italian twin pairs from Padua, Perugia and Rome (68 monozygotic, 75 dizygotic, 55 ± 12 years) underwent transcranial Doppler sonography of the MCA bilaterally. Univariate quantitative genetic modeling was performed to decompose the phenotypic variance of averaged MFV and pulsatility index into additive genetic, shared and unique environmental effects adjusted by age and sex. Results MFV was heritable in 30.6% [95% confidence interval (CI) 0.8–67.3%], and shared and unshared environmental factors explained 47.7 and 21.6% of the variance (95% CI 14.4–71.9% and 12.6–32.0%). Pulsatility index was not genetically determined, but unique and common environmental factors were responsible for 54.2 and 38.1% of the variance (95% CI 36.3–71.8% and 0.0–57.8%). Conclusion These findings underline the importance of identification of the specific genes and common environmental factors related to MFV. Individuals with positive family history of stroke related to the atherosclerosis of MCA might take advantage from preventive ultrasound screening. More emphasis should be placed on the prevention of the known related common environmental factors on MFV and the individual lifestyle risk factors on pulsatility index.

Association of body mass index with arterial stiffness and blood pressure components: a twin study

Rationale Obesity, blood pressure and arterial stiffness are heritable traits interconnected to each other but their possible common genetic and environmental etiologies are unknown. Methods We studied 228 monozygotic and 150 dizygotic twin pairs aged 18–82 years from Italy, Hungary and the United States, of which 45 monozygotic and 38 dizygotic pairs were discordant for body mass index (BMI; intrapair difference (Δ) in BMI ≥ 3 kg/m2). Blood pressure components and arterial stiffness were measured by TensioMed Arteriograph. Results Hypertension was more prevalent among obese than non-obese individuals (55% vs. 29%, p < 0.001). Age-, sex- and country-adjusted heritability estimates were high for hemodynamic measures (45%–58%) and BMI (78%). According to bivariate Cholesky decomposition, phenotypic correlations between BMI and blood pressure components (r = −0.15 to 0.24, p < 0.05) were largely explained by additive genetic factors (65%–77%) with the remaining explained by the unique environment. When controlling for genetic factors within all monozygotic pairs, ΔBMI was significantly correlated with Δbrachial systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), Δmean arterial pressure, and Δaortic SBP (r = 0.15–0.17, p < 0.05). For the same measures, heavier co-twins of BMI-discordant monozygotic pairs had significantly higher values than their leaner counterparts (p < 0.05). Conclusion Blood pressure components are moderately correlated with BMI, largely because of shared genetic factors. However, for the association of BMI with brachial SBP and DBP, aortic SBP and mean arterial pressure, acquired, modifiable factors were also found to be important.

Genetic and environmental factors on the relation of lung function and arterial stiffness

Background An association between reduced lung function and increased cardiovascular risk has been reported, but the underlying mechanisms are unknown. The aim of this study was to assess the heritability of lung function and to estimate its genetic association with arterial stiffness. Methods 150 monozygotic and 42 dizygotic healthy Hungarian and American Caucasian twin pairs (age 43 ± 17 years) underwent spirometry (forced vital capacity/FVC/, forced expiratory volume in 1 s/FEV1/; MIR Minispir, USA); and their brachial and central augmentation indices (AIx), and aortic pulse wave velocity (PWV) were measured by oscillometric Arteriograph (TensioMed Ltd, Budapest, Hungary). Phenotypic correlations and bivariate Cholesky decomposition models were applied. Results Age-, sex-, country- and smoking-adjusted heritability of FEV1, percent predicted FEV1, FVC and percent predicted FVC were 73% (95% confidence interval /CI/: 45–85%), 28% (95% CI: 0–67%), 68% (95% CI: 20–81%) and 45% (95% CI: 0–66%), respectively. Measured and percent predicted FVC and FEV1 values showed no significant phenotypic correlations with AIx or aortic PWV, except for phenotypic twin correlations between measured FEV1, FVC with brachial or aortic augmentation indices which ranged between −0.12 and −0.17. No genetic covariance between lung function and arterial stiffness was found. Conclusions Lung function is heritable and the measured FVC and FEV are phenotypically, but not genetically, associated with augmentation index, a measure of wave reflection. This relationship may in turn reveal further associations leading to a better mechanistic understanding of vascular changes in various airway diseases.

Genetic influence on the relation between exhaled nitric oxide and pulse wave reflection

Nitric oxide has an important role in the development of the structure and function of the airways and vessel walls. Fractional exhaled nitric oxide (FENO) is inversely related to the markers and risk factors of atherosclerosis. We aimed to estimate the relative contribution of genes and shared and non-shared environmental influences to variations and covariation of FENO levels and the marker of elasticity function of arteries. Adult Caucasian twin pairs (n = 117) were recruited in Hungary, Italy and in the United States (83 monozygotic and 34 dizygotic pairs; age: 48 ± 16 SD years). FENO was measured by an electrochemical sensor-based device. Pulse wave reflection (aortic augmentation index, Aixao) was determined by an oscillometric method (Arteriograph). A bivariate Cholesky decomposition model was applied to investigate whether the heritabilities of FENO and Aixao were linked. Genetic effects accounted for 58% (95% confidence interval (CI): 42%, 71%) of the variation in FENO with the remaining 42% (95%CI: 29%, 58%) due to non-shared environmental influences. A modest negative correlation was observed between FENO and Aixao (r = -0.17; 95%CI:-0.32,-0.02). FENO showed a significant negative genetic correlation with Aixao (rg = -0.25; 95%CI:-0.46,-0.02). Thus in humans, variations in FENO are explained both by genetic and non-shared environmental effects. Covariance between FENO and Aixao is explained entirely by shared genetic factors. This is consistent with an overlap among the sets of genes involved in the expression of these phenotypes and provides a basis for further genetic studies on cardiovascular and respiratory diseases.

Evidence for a strong genetic influence on carotid plaque characteristics: an international twin study

Background and Purpose— Few family studies reported moderate genetic impact on the presence and scores of carotid plaques. However, the heritability of carotid plaque characteristics remains still unclear. Twin studies more reliably estimate the relative contribution of genes to these traits in contrast to family study design. Methods— One hundred ninety-two monozygotic and 83 dizygotic adult twin pairs (age 49±15 years) from Italy, Hungary, and the United States underwent B-mode and color Doppler ultrasound of bilateral common, internal, and external carotid arteries. Results— Age-, sex-, and country-adjusted heritability was 78% for the presence of carotid plaque (95% CI, 55%–90%), 74% for plaque echogenicity (hypoechoic, hyperechoic, or mixed; 95% CI, 38%–87%), 69% for plaque size (area in mm2 in longitudinal plane; < or >50 percentile; 95% CI, 16%–86%), 74% for plaque sidedness (unilateral or bilateral; 95% CI, 25%–90%), 74% for plaque numerosity (95% CI, 26%–86%), 68% (95% CI, 40%–84%), and 66% (95% CI, 32%–90%) for the presence of plaque in carotid bulbs and proximal internal carotid arteries. No role of shared environmental factors was found. Unique environmental factors were responsible for the remaining variance (22%–34%). Controlling for relevant covariates did not change the results significantly. Conclusions— The heritability of ultrasound characteristics of carotid plaque is high. Unshared environmental effects account for a modest portion of the variance. Our findings should stimulate the search for genes responsible for these traits.

Heritability of central blood pressure and arterial stiffness: a twin study

OBJECTIVE: Central blood pressure and aortic stiffness have been consistently reported as strong cardiovascular risk factors. Twin studies by comparing identical with nonidentical twins produce information on the relative contribution of genes and environment. METHODS: One hundred and fifty-four monozygotic (MZ) and 42 dizygotic (DZ) twin pairs (age 43 ± 17 years) from Hungary and the United States underwent brachial and central augmentation index (AIx), brachial and central pressure, and aortic pulse wave velocity (PWV) measurements with the invasively validated Arteriograph device. Bivariate Cholesky decomposition models were applied. RESULTS: Age-adjusted, sex-adjusted and country-adjusted heritability was 60.0% for central SBP [95% confidence interval (CI), 44.8-69.6%], 50.1% for aortic PWV (95%CI, 26.0-66.8%), 48.7% for aortic AIx (95%CI, 1.7-74.0%), 46.8% for brachial AIx (95%CI, 1.1-73.8%), 46.7% for central pulse pressure (PP) (95%CI, 12.4-61.4%), and 30.0% for brachial PP (95%CI, 0.0-53.4%). Central SBP and PP had strong bivariate correlations with brachial (r = 0.461 and 0.425) and central AIx (r = 0.457 and 0.419), as well as with aortic PWV (r = 0.341 and 0.292, all P < 0.001). Brachial PP had a weak correlation with brachial AIx (r = -0.118, P < 0.05), central AIx (r = -0.122, P < 0.05), and none with aortic PWV (r = 0.08, P = n.s.). Genetic factors explained a moderate phenotypic correlation between central PP, SBP, brachial SBP and aortic PWV. CONCLUSIONS: Central systolic and PPs, brachial PP, AIx, aortic PWV are moderately heritable. A moderate genetic covariance among aortic PWV and central PP, central SBP and brachial SBP was found.