Publications of Elling N. Tjonneland

Large D. De nye stormaktene og fredsprosessene i Sudan og Sor-Sudan. In: Tjonneland EN, editor. Nye Stormakter i Afrika: utvikling eller utbytting? Oslo: Scandinavian Academic Press; 2012. p. 153-83.