Publications of Ittzés, Gábor

Muntán E. "Felekezeti határok áthágása: Törvénytelen és vegyes házasságok a 17. századi Temesközben és a Szörénységben" [Confessional transgressions: illegitimate and mixed marriages in seventeenth-century-Banat]. In: Ittzés G, editor. Viszály és együttélés: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában [Conflict and coexistence: Religions and denominations during Ottoman rule]. Budapest: Universitas; 2017. p. 89-107.