Publications of O. Fejtova

Jaritz G. Das Bild der schönen und der hässlichen Stadt im Spätmittelalter. In: Fejtova O, editor. Od veduty k fotografii: Inscenování města v jeho historii / From Veduta to Photography: the Staging of the City and its History. Prague: Archiv hlavního města Prahy; 2017. p. 85-108. (Documenta Pragensia).