Egy ál-Cato a Dunáról [A pseudo-Cato on the Danube]

TitleEgy ál-Cato a Dunáról [A pseudo-Cato on the Danube]
Publication TypeJournal Article
AuthorsBodnár, I.
Journal titleBUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE
Year2006
Pages389
Volume18
Languagehun
Notes

Solution (on p. 389) to the Puzzle printed in the Summer and Autumn 2006 issues of BUKSZ - Budapesti Könyvszemle: Péter Pázmány at the end of his Commentary on the Meteorology (Petri Cardinalis Pázmány Opera Omnia. Series Latina, III. Egyetemi Nyomda, Bp., 1897, p. 545) about the place of origin of the Danube "restricts himself to quoting ancient authorities. First among these is Anianus Cato, who takes the river Danube, and its name, to take its origin from the lands of the Danes" (Miklós Maróth: On Winds [A szelekrôl], in: Krähling, Edit [ed.]: Classical Graeco-Roman Antiquity in Hungarian culture and science [A klasszikus görög-római ókor a magyar mûvelôdésben és tudományban]. Szenzár, Bp., 2003, p. 46)
Query: Who was Anianus Cato, and to which period of Antiquity can his works be dated?

[Pázmány Péter Meteorológia-kommentárja végén (Petri Cardinalis Pázmány Opera Omnia. Series Latina, III. Egyetemi Nyomda, Bp., 1897. 545. old.) a Duna forrásvidékérôl írva „megelégszik ókori szerzôk nézeteinek idézésével. Az elsô Anianus Cato, aki a dánok vidékérôl eredezteti a Duna folyót és egyben nevét is.” (Maróth Miklós: „A szelekrôl”, in: Krähling Edit [szerk.]: A klasszikus görög-római ókor a magyar mûvelôdésben és tudományban. Szenzár, Bp., 2003., 46. old.)
Kérdés: Ki volt Anianus Cato, és munkássága az antik irodalom melyik korszakához tartozik?]

Publisher linkhttp://buksz.c3.hu/0604/12rejtv.pdf
Unit: 
Department of Philosophy