Filozófia, tudomány és józan ész. [Philosophy, Science and Common Sense]

TitleFilozófia, tudomány és józan ész. [Philosophy, Science and Common Sense]
Publication TypeJournal Article
AuthorsHuoranszki, F.
Journal titleMagyar Tudomány
Year2019
Pages188–197
VolumeVol. 180
IssueNo. 2
DOI10.1556/2065.180.2019.2.5