Sembolik Bir Yapıştırıcı Olarak Toplumsal Cinsiyet: Neo-liberal Düzenin Reddi İçin Toplumsal Cinsiyet Nasıl Şemsiye Bir Kavram Haline Geldi?

TitleSembolik Bir Yapıştırıcı Olarak Toplumsal Cinsiyet: Neo-liberal Düzenin Reddi İçin Toplumsal Cinsiyet Nasıl Şemsiye Bir Kavram Haline Geldi?
Publication TypeBook Chapter
AuthorsPető, A., E. Kováts, W. Gzrebalska, D. Yıkmak, and K. Kurmak
Book TitleYeni küresel feminizmin yükselişi ve imkânları
Year2018
Pages37-43
PublisherHeinrich Böll Stiftung
Place of PublicationIstanbul
LanguageTurkish