Recent and Forthcoming Publications

‫ عاشور، رضوى.
الحداثة الممكنة : الشدياق والساق علي الساق : الرواية الأولي في الأدب العربي الحديث
‫‫ الطبعة ١.
القاهرة: دار الشروق،  ٢٠٠٩   
١٤٦ص
[ʻĀshūr, Raḍwá.   Al-Ḥadāthah al-mumkinah: al-Shidyāq wa-al-Sāq
ʻalá al-sāq: al-riwāyah al-ūlá fī al-adab al-ʻArabī al-ḥadīth.
1st ed. Cairo: Dār al-Shurūq, 2009.  146pp.]